Assistans

Lagen som reglerar vem som har möjlighet att få personlig assistans förkortas LSS. Den innebär i korthet att personer med funktionsnedsättning och ett stort behov av återkommande hjälp kan få ersättning utifrån sin situation.

Tanken bakom lagstiftningen är att alla ska kunna fungera på lika villkor i samhället. För att tillhandahålla assistans krävs att verksamheten respekterar individens självbestämmande och personliga integritet.

Vi har som målsättning att vara det bästa valet av personlig assistans i Kristianstad i alla dessa avseenden. Du vet bäst hur du vill ha det och ska själv få styra ditt eget liv.