Bli kund hos oss

Vår målsättning är inte att ha så många brukare som möjligt, utan att ha brukare som är nöjda med sin assistans. Det är viktigt att kunderna trivs med den assistans de får av oss och att de får möjlighet att leva sina liv på sina egna villkor.

Vi tar ansvar för din assistans, ser till att lagar följs och att du själv har inblick i allt som görs. Hur mycket stöd och hjälp du vill ha i din assistans bestämmer du själv.

Som kund hos oss ska du alltid kunna lita på att vi beaktar tystnadsplikten och respekterar ditt självbestämmande i alla lägen.

Vi tar lika stort ansvar för våra assistenter, eftersom allt fungerar bättre när både assistent och brukare är nöjda. Det innebär att assistenterna får bra lön och den handledning som behövs.